محورهای همایش در دو حوزه مهندسی ساختمان و مهندسی پل عبارتند از:


- طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و بتنی
- طراحی و اجرای سازه های ویژه
- مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
- سازه های بلند
- مدیریت پروژه و ساخت
- پدافند غیر عامل در سازه ها
- صنعتی سازی و فن آوری های نوین
- روش های نوین ساخت
- نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه
- مهندسی سازه و شهرسازی
- مهندسی سازه و معماری
- مهندسی سازه و محیط زیست
- مهندسی سازه و مصرف انرژی
- ژئوتکنیک و مهندسی سازه
- اندرکنش خاک و سازه
- ديناميك سازه، زلزله و لرزه شناسي
- روشهاي عددي در مهندسي سازه
- آسيب پذيري سازه ها
- سبك سازي و سيستم هاي سازه اي متعارف
- سازه و مكانيك كاربردي