دریافت مقالات کامل:               تا 30 دی 1394
اعلام داوری مقاله ها:                تا 10 بهمن 1394
رفع اشکال مقاله ها:                 تا 15 بهمن 1394
اعلام داوری نهایی مقاله ها:        تا 20 بهمن 1394
ثبت نام مقالات در همایش:     از 20 آذر 1394 تا 21 بهمن 1394
زمان همایش :                        5 و 6 اسفند 1394

 

مکان همایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تالار اجتماعات مرکزی