جهت دانلود قالب ارائه مقاله ها، اینجا را کلیک نمایید. (جهت ارسال مقاله فارسي نيازي به ارسال چكيده انگليسي نمي باشد.)

 

قالب مقالات لاتین همانند قالب مقالات فارسی فقط با فرمت Times New Roman می باشد.