گروه یک:
·ظرفیت پذیرش حامی: 4 مورد
·هزینه هر حامی 1/500/000/000 ریال
در این گروه امکان ثبت نام از 4 حامی وجود دارد. در صورتی که یکی از شرکت های حامی متقاضی استفاده از بیش از یک و یا همه ی ظرفیت های موجود در این گروه باشد می تواند از مزیت ها و تخفیفاتی ویژه بهره مند شود.
مزیت ها و تسهیلات
اختصاص فضایی مناسب در بخش ورودی همایش برای استقرار ماکت های پروژه های حامی
1.اعطای لوح تقدیر به حامی در مراسم افتتاحیه توسط عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی شرکت کننده در همایش
2.اختصاص 5 دقیقه زمان در مراسم افتتاحیه برای سخنرانی نماینده ی حامی
3.اختصاص زمانی کوتاه به نماینده ی حامی برای سخنرانی در نشست خبری همایش
4.پخش فیلم یا تیزر حامی در مراسم افتتاحیه و در LCDهای فضاهای عمومی همایش
5.در اختیار قرار دادن 24 متر مربع غرفه ی نمایشگاهی به صورت رایگان
6.اختصاص 1 صفحه در ویژه نامه ی همایش برای معرفی حامی
7.نصب بنر، استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی همایش
8.اختصاص فضایی در روی سن برای قرار دادن لوگوی حامی
9.درج لوگوی حامی در کلیه ی اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی همایش
10.حضور رایگان 20 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های همایش
11.امکان حضور 5 نماینده ی حامی در بخش VIP ضیافت های ناهار
گروه دو:
·ظرفیت پذیرش حامی: 6 مورد
·هزینه هر حامی 800/000/000  ریال
در این گروه امکان ثبت نام از 6حامی وجود دارد. در صورتی که یکی از شرکت های حامی متقاضی استفاده از بیش از یک و یا همه ی ظرفیت های موجود در این گروه باشد می تواند از مزیت ها و تخفیفاتی ویژه بهره مند شود.
مزیت ها و تسهیلات
1.اعطای لوح تقدیر به حامی در مراسم افتتاحیه همایش
2.ذکر نام حامی و تشکر از وی در کلیه ی نشست های خبری
3.پخش فیلم یا تیزر حامی در LCDهای فضاهای عمومی همایش
4.در اختیار قرار دادن 18 متر مربع غرفه ی نمایشگاهی به صورت رایگان
5.اختصاص 1 صفحه در ویژه نامه ی همایش برای معرفی حامی
6.نصب بنر، استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی همایش
7.درج لوگوی حامی در کلیه ی اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی همایش
8.حضور رایگان 15 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های همایش
9.امکان حضور 3 نماینده ی حامی در بخش VIP ضیافت های ناهار
گروه سه:
·ظرفیت پذیرش حامی: 8 مورد
·هزینه هر حامی 350/000/000 ریال
مزیت ها و تسهیلات
1.اعطای لوح تقدیر به حامی
2.پخش فیلم یا تیزر حامی در LCDهای فضاهای عمومی همایش
3.در اختیار قرار دادن 12 متر مربع غرفه ی نمایشگاهی به صورت رایگان
4.نصب بنر، استند حامی در سالن اصلی و سالن های جانبی همایش
5.درج لوگوی حامی در کلیه ی اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی همایش
6.حضور رایگان 15 تن از معرفی شدگان حامی در برنامه های همایش
7.امکان حضور 2 نماینده ی حامی در بخش VIP ضیافت های ناهار