انتخاب سازه‌ی برترکشور یکی از بخش‌های دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران است. در این بخش دست‌اندرکان حقیقی و حقوقی صنعت سازه‌ی کشور از قبیل کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان، سازندگان اجزاء ساختمان و ... ساخته‌های خود را به دبیرخانه ی همایش معرفی کرده و به قضاوت متخصصین می‌گذارند. این سازه ها توسط استادان برجسته‌ی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سازه های برتر در شاخه های مختلف از جمله سازه های مسکونی، اداری، تجاری، پل، تونل، سازه های خاص، ساختمان های تجاری و مسکونی فاخر، و .... معرفی و به آنها لوح تقدیر و تندیس همایش اهداء خواهد شد.
معیارهای انتخاب سازه برتر:
·نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از حیث استفاده از روش های نوین تحلیل و طراحی، طراحی متناسب با محدودیت های معماری در سازه های پیشرفته، کاهش هزینه های اقتصادی، ایمنی و آسایش ساکنین، استفاده از مصالح نوین و مقاوم در برابر زلزله
·نوآوری و خلاقیت در اجرای سازه از حیث استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی، تسهیل در عملیات ساخت و نصب سازه های فولادی، تسهیل در فرایند اجرای سازه های بتنی
·نوآوری و خلاقیت در مدیریت پروژه از حیث مدیریت يکپارچگي، مديريت محدوده، مديريت زمان، مديريت هزینه، مديريت كيفيت، مديريت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان و مدیریت دانش در پروژه
·نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از منظر زیبایی و معماری ماندگار