بخش های مختلف انتخاب سازه های برتر عبارتند از:

1.طراحی و نوآوری در سازه های فلزی
2.طراحی و نوآوری در سازه های بتنی
3.طراحی و نوآوری در سازه های Post Tension
4.سازه های خاص در سیستم های شهرسازی
5.ساختمان های تجاری، مسکونی و اداری فاخر
6.سازه های فضایی
7.پل
8.تونل
9.راهسازی
10. سازه های دریایی
11. سازه های مرتبط با راه آهن