هزینه و شرایط شرکت در بخش انتخاب سازه های برتر
1. متقاضیان باید ضمن پر کردن فرم درخواست، اقدام به ارسال مشخصات سازه خود به دبیرخانه ی همایش بنمایند. معرفی هر پروژه باید حداکثر در 10 صفحه A4 و در قالب فایل PDF و Word با قلم B Nazanin 13 ارائه شود.
2. در صورتی که معرفی پروژه توسط کارفرما انجام نشود، رضایت کارفرما در معرفی پروژه از سوی مشاور یا پیمانکار الزامی است.
3. متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه 1394 درخواست خود برای شرکت در انتخاب سازه های برتر را از طریق سایت و یا ارسال نمابر به دبیرخانه ی همایش اعلام کنند.
4. معرفی پروژه های در حال اجرا نیز با رعایت شرایط فوق بلامانع است.
5.بابت ثبت نام در بخش انتخاب سازه های برتر، متقاضیان باید به ازای معرفی هر سازه مبلغ 40/000/000 ریال به حساب انجمن مهندسی سازه ایران واریز نمایند.