سه شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

طی حکمی از سوی مهندس ترکان مشاور عالی رییس جمهور، دکتر غلامرضا هوائی به سمت مشاور ایشان در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور منصوب شد. وی پیش از این مدیر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود.دکتر هوائی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و رییس انجمن مهندسی سازه ایران است.