پنجشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت میشودتا درجلسه مجمع عمومی عادی(نوبت اول)سال جاري که راس ساعت17روزسه شنبه مورخ 6 آبان 1393 در محل دانشگاه علامه طباطبائی واقع در خیابان کریم خان زند ، خیابان عضدی (آبان) شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی ،طبقه دوم ،اتاق 216 برگزار می گردد حضور به هم برسانید.
دستور جلسه مجمع عادی:
- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس
- تغيير ميزان حق عضويت
- گزارش عملکرد سالیانه و ترازنامه مالیاتی انجمن

ضمنا از هر يك از اعضاء كه به هر دليل امكان حضور در جلسه مجمع عمومي را ندارند تقاضا مي‌شود فرم وكالتنامه زير را تنظيم و به يكي از اعضاء پيوسته كه در جلسه شركت خواهند نمود، تحويل نمايند.