دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

15- 17 ارديبهشت 94 دانشگاه تبريز
موضوعات كنگره:
- مهندسي سازه
- مهندسي زلزله
- مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
- مهندسي آب
- مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي
- مهندسي ژئوتكنيك
- مهندسي راه و حمل و نقل
- مديريت ساخت
- مهندسي نقشه برداري
- ساير زمينه‌هاي مرتبط: مديريت بحرانو پدافند غير عامل، فناوري و مواد نوين، آموزش مهندسي عمران، اخلاق مهندسي و ...
فراخوان دبيرخانه: تبريز – دانشگاه تبريز – دانشكده فني مهندسي عمران دبيرهخانه دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
تلفن: 3392514-0411 / نمابر: 3344287-0411
http://10icce.ir

 

7