یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲

 

معرفی مهندسین برتر ملّی

 

جناب آقای دکتر اکبر ترکان

مهندس برتر ملّی وچهره ماندگار مهندسی کشور

جناب آقای مجتبی بهرامعلی

چهره ماندگار مدیریت اجرائی

جناب آقای مهندس علیرضا جاوید

مهندس برتر ملّی

جناب آقای دکتر حمزه شکیب

مهندس برتر ملّی

جناب آقای دکتر محمدتقی کاظمی

مهندس برتر ملّی

جناب آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی

مهندس برتر ملّی

جناب آقای مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی

مهندس برتر ملّی