پنجشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

به آگاهی آن دسته از مؤلفین محترم مقالات برتر دومین همایش ملّی مهندسی سازه که مقاله آنان در کمیته علمی همایش به صورت (ارائه شفاهی) Oralپذیرفته و به صورت حضوری توسط مؤلفین ارائه گردیده و در نهایت مورد پذیرش واقع شده است می ­رساند، ایمیل مربوطه برای آنان ارسال و مقالات مزبور در یک ویژ­نامه اختصاصی (الکترونیکی) چاپ گردیده است. توفیق این مؤلفین عزیز را از خداوند متعال خواستاریم و منتظر مشارکتآنها در سومین همایش بین­ المللی مهندسی سازه هستیم.

 

 دبیرخانه دومین همایش ملّی مهندسی سازه

 

نمایش ویژه نامه