پنجشنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

پيرو خبر آگهي همكاري، بدينوسيله به اطلاع همه عزیزانی كه با ارسال رزومه خود آمادگي خود را جهت همكاري اعلام کرده اند، ميرساند با توجه به توانایی ها و سایر بررسي هاي بعمل آمده، تعدادي از رزومه­ هاي ارسالي جهت مصاحبه حضوری (تخصصی) انتخاب گردیده اند که با آنها تماس گرفته و روز و ساعت مصاحبه به اطلاع آنان خواهد رسید.