پنجشنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

نهمین شماره نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به صورت الكترونيكي روي سايت نشريه مهندسي سازه و ساخت قرار گرفت، لذا علاقمندان مي توانند جهت مشاهده نشريه بر روي لينك زير كليك نمايند
در اين شماره مي خوانيد:

 

- سرمقاله مدير مسئول

-ارزیابی آسیب پذیری سازههای فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنیهای شکنندگی

- مدلسازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن

- ارزیابی عملکرد انواع اتصالات خمشی در جلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی

- ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی

- جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی

- تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی

- بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود

- مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازههای بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور

- بررسی استفاده از ورق‌های لچکی به عنوان ورق‌های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای

- بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت

 

نمایش نشریه

 Cover Winter 1395 06032017