دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

انجمن مهندسی سازه ایران با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان دوره آموزشی ویرایش جدید آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 2800) را در تاریخ 11 و 12 خرداد 94 برگزار نمود.

مدرسین دوره جناب آقای دکتر حمزه شکیب و جناب آقای دکتر محمدتقی کاظمی بودند. و به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه معتبر اعطا گردید.