یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲

نام نمايندگي استان: بوشهر نام مدير نمايندگي : آقاي مهندس پورحیدر

تلفن 33327724 (077) فکس 33327724(077) شهر نمايندگي: بوشهر
آدرس نمايندگي: بوشهر، خیابان امام خمینی، خیابان توحید، پلاک 93، نظام مهندسی استان بوشهر، نمایندگی انجمن مهندسی سازه ایران
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمايندگي استان: خوزستان نام مدير نمايندگي: آقاي مهندس ابوقراره
تلفن ۳۳۳۸۰۰۶۷ – ۳۳۳۸۰۰۶۸ – ۳۳۳۷۹۸۰۳ – ۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)  فکس ۳۳۷۹۸۰۱ – ۰۶۱۱ شهر نمايندگي: اهواز
آدرس نمايندگي: استان خوزستان، اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز، نظام مهندسی استان خوزستان، نمایندگی دفتر انجمن مهندسی سازه ایران
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمايندگي استان: خراسان رضوی  نام مدير نمايندگي: آقاي مهندس رئیسی
تلفن 9-37675801 (051) فکس 37015551 (051) شهر نمايندگي: مشهد
آدرس نمايندگي: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار شهيد دستغيب(چهار راه خيام)، خيابان پيام، نبش پيام 12، نظام مهندسی استان خراسان رضوی، نمایندگی انجمن مهندسی سازه ایران، کد پستی : 9185816744

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمايندگي استان: کرمانشاه   نام مدير نمايندگي: آقاي مهندس غفوری
تلفن 37290003-37290004-37290005-37294851 (083) فکس 37294852(083) شهر نمايندگي: کرمانشاه
آدرس نمايندگي: کرمانشاه، خیابان مصوری، نبش کوچه دبیر اعظم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، نمایندگی دفتر انجمن مهندسی سازه ایران، کد پستی : 6713734816