شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲

1- تعیین موضوع مسابقات مرتبط با زمینه فعالیت انجمن
2- هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مسابقات
3- اعلام زمان و مکان و جوایز مسابقات
4- برگزاری مسابقات
5- تهیه بنرهای مسابقات و اطلاع رسانی از طریق واحد روابط عمومی