یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲

1- هماهنگی دوره‌های آموزشی
2- تشکیل دوره‌های آموزشی
3- نظارت بر حسن انجام دوره‌های آموزشی
4- اعطای مدرک پایان دوره‌های آموزشی
5- به خدمت گرفتن و عقد قرارداد اساتید دوره‌های اموزشی با توافق هیأت مدیره