پنجشنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

سومین شماره نشريه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي سازه ايران به صورت الكترونيكي روي سايت نشريه مهندسي سازه و ساخت قرار گرفت، لذا علاقمندان مي‌توانند جهت مشاهده نشريه بر روي لينك زير كليك نمايند.
در اين شماره مي‌خوانيد:
- سرمقاله مدير مسئول
- تحلیل دینامیکی سد بتنی قوسی در محدوده فرکانس با استفاده از شرط مرزی انقطاعی عدد موج
- انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش
AHP, SAW TOPSIS
- بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری
- تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان
- بررسی تأثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC
- بررسی رفتار دینامیکی شبکه ای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله

 
نمایش نشریه