در دوّمین همایش ملّی مهندسی سازه ایران از مهندسین برتر ملّی قدردانی شد. آقای دکتر هوائی رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با بیان این مطلب به نحوه انتخاب این افراد اشاره کرد و افزود کمیته تخصصی در انجمن در ماههای گذشته برای انتخاب مهندسین برتر فعالیت های مختلفی انجام داد و در نهایت افراد زیر را بعنوان مهندس برتر ملّی انتخاب نمود:

1- جناب آقای دکتر اکبر ترکان
2- جناب آقای مهندس علیرضا جاوید
3- جناب آقای دکتر حمزه شکیب
4- جناب آقای دکتر محمدتقی کاظمی
5- جناب آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی
6- جناب آقای مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی
اضافه می نماید به پاس سالها زحمات و تلاش های صادقانه آقای دکتر اکبر ترکان به نظام جمهوری اسلامی در مسئولیت های مختلف و خدمات شایسته ایشان به اعتلای مهندسی کشور از ایشان بعنوان « چهره ماندگار مهندسی کشور» قدردانی شد.
همچنین به پاس سالها خدمات و تلاش های صادقانه آقای مجتبی بهرامعلی در مسئولیت های مختلف و خدمات ایشان به جامعه مهندسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، لوح «چهره ماندگار مدیریت اجرائی» و به به پاس خدمات و تلاش های صادقانه آقای مهندس علیرضا جاوید در مسئولیت های مختلف و خدمات ایشان به جامعه مهندسی و شهر تهران، لوح «چهره برگزیده مهندسی» به آنها اهداء شد.