کمیته داوران دوّمین همایش ملّی مهندسی سازه ایران، پس از ارائه مقالات شفاهی و با توجه به جمع بندی فرم های نظرسنجی و نظر اساتید داور حاضر تعداد 9 مقاله ارائه شده را به شرح ذیل بعنوان مقالات برتر برگزید و مقرر گردید مقالات برگزیده در یک ویژه نامه به چاپ برسد:


1) اثر سایش و حرارت ناشی از بارگذاری دینامیکی بر رفتار هیسترزیس میراگرهای اصطکاکی  کد مقاله:A-033
حمید رحمانی سامانی، حمید میرزائی فرد، مسعود میرطاهری                                              
1- استادیار، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران
2- کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
3- دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران


2) تحلیل اثر عناصر محدود تیرهای بتن مسلح بحرانی در برش با لحاظ ظرفیت قفل شدگی سنگدانه ها  کد مقاله:062-A
وحید بروجردیان، رضا عباس‎نیا، سید حسن محسنی شکیب                                                                    
1- استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2- دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران


3) تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه کد مقاله:105-A
مجید قلهکی، قاسم پاچیده، امید رضائی فر                                                                       
1- استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2- کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
3- استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران


4) شناسایی شکل های مودی سازه با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت سازه و الگوریتم رقابت استعماری در حالت اندازه گیری ناکامل  کد مقاله:117-A
سجاد نقیلو، مجید قاسمی                                                                                      
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
2- استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران


5) مدل سازی عددی بتن غیرمسلح تحت فشار و بررسی اثر پارامترهای مختلف در آن  کد مقاله:205-A
امیرحسین کریمی، سیّد سعید مهینی ، محمدسعید کریمی ، علی خیرالدین                           
1- دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2- استادیار، دانشگاه نیوانگلند، استرالیا
3- استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
4- استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران


6) بررسی رفتار دو محوره سازه بنایی در مقیاس مزو کد مقاله:224-A
معصومه سپهری نیا، حسینعلی رحیمی بندرآبادی ، بهروز احمدی ندوشن                                
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه یزد، یزد، ایران
2- استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3- دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران


7) مطالعه رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی              کد مقاله:228-A
حسن امیرذهنی، اباذر اصغری، عرفان شافعی                                                                             
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
2 استادیار، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران


8) مطالعه اثر رانش معکوس در سازه های بلند و ارائه روابط حاکم بر رفتار سیستم سازه ای از دیدگاه این پدیده        کد مقاله:312-A
مهدی کریمی، علی خیرالدین                                                                                  
1- دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 
2-استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران


9) Geo-Environmental Approach for Helical Piles  Code: A- 337
Javad Khazaie , Abolfazl Eslami                                                          
1. Ph.D. Candidate, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2. Associate Professor, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran