یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

با عنايت به بازگشائي دانشگاه ها و استقبال گسترده دانشجويان و پژوهشگران محترم، بدينوسيله اعلام مي دارد با توجه به پايان يافتن زمان ارسال چكيده مقاله ها، پژوهشگران محترمي كه موفق به ارسال چكيده مقاله خود نشده اند مي توانند جهت شركت در "اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران" اصل مقاله خود را تا روز دوشنبه مورخ 10 آذر 93 ارسال نمايند. ضمنا جهت ارزيابي نتايج چكيده مقاله ها مي توانيد به اخبار همايش مراجعه نماييد.