یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون مباني مهندسي حرفه اي (Fundamentals of Engineering) (بخش اول آزمون PE) مي‌رساند، نظر به اينكه اين آزمون در تاريخ 18 ارديبهشت ماه سال 1393 برگزار خواهد شد، داوطلبان مي‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه اين ازمون از روز سه شنبه مورخ 01/11/1392 لغايت يکشنبه مورخ 31/1/1393 به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت وجه مربوط به ثبت نام، نسبت به تکميل فرم ثبت‌نام، اقدام نمايند.
الف) موارد قابل توجه:
- داشتن مدرك كارشناسي(ليسانس) و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مهندسي مندرج در دفترچه آزمون كه مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري باشد.
- دانشجويان مهندسي رشته هاي فوق كه ترم آخر تحصيلي كارشناسي خود را مي گذرانند نيز مي‌توانند در اين آزمون شركت نمايند، اين داوطلبان در صورت قبولي در آزمون، براي دريافت گواهي، ملزم به ارائه مدرك كارشناسي خود مي‌باشند.
ب) تکاليف داوطلبان‌ براي‌ شركت‌ در آزمون مباني مهندسي حرفه اي (FE)
- مراجعه به سايت اينترنتي سازمان براي تهيه كارت اعتباري و دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
- تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
- تكميل تقاضانامه ثبت‌نام از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان مقرر (01/11/92 لغايت 31/1/93)
ج) پرداخت هزينه ثبت نام:
 نظر به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، لازم است داوطلبان به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت اين سازمان و پرداخت مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري براي تكميل تقاضانامه و فرم انتخاب رشته اقدام نمايند.

 

10