یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

روز سه شنبه مورخ 16مهرماه 92 گردهمایی با حضور مسئولین صنعتی سازی سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهای کشور و اعضاء هیئت مدیره انجمن مهندسی سازه ایران در سالن کنفرانس وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.
در این گردهمائی که با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص فناوریهای نوین مورد استفاده در صنعت ساختمان کشور و وضعیت صنعتی سازی و انبوه سازی ساختمان برگزار گردید ، مدعوین نقطه نظرات خود را بیان و اقدام به تبادل تجربیات خود در این زمینه نمودند.
همچنین در پایان ، از طرف آقای دکتر هوایی رئیس محترم انجمن ، از مدعوین تقدیر گردید .

5