یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

بازدید از دستاوردهای حوزه مقررات ملی ساختمان در نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته

در تاریخ 9 آذر سال 1392 آقای دکتر هوائی ریاست محترم انجمن سازه ایران ، بهمراه تنی چند از اعضاء انجمن از نمایشگاه مقررات ملی ساختمان دیدار نمودند.
همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایشگاه جانبی مرتبط در حوزه ساخت‌وساز کشور، با مشارکت انجمن مهندسی سازه ایران و با حضور بیش از ۲۰۰ سازمان، نهاد و بنگاه تولیدی- صنعتی دولتی و خصوصی و حضور ارزشمند واحدهای نمونه در حوزه ساخت ‌وساز ایران که موفق به اخذ تندیس و نشان مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی شده‌اند، برگزار گردید.