یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

دعوت به مجمع عمومي عادي انجمن مهندسي سازه ايران (نوبت دوم)

بدینوسیله به اطلاع مي رساند نظر به لغو جلسه مجمع عمومي عادي انجمن در نوبت اول مورخ 93/8/6 با توجه به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در جلسه، ازکلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در نوبت دوم جلسه موصوف در روز سه شنبه مورخ 93/8/27 رأس ساعت 17 درمحل دانشگاه علامه طباطبائی واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان) شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم،اتاق 216 برگزار مي گردد، حضور بهم برسانيد.
دستور جلسه مجمع عادی:
- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس
- تغيير ميزان حق عضويت
- گزارش عملکرد سالیانه و ترازنامه مالیاتی انجمن
ضمنا از هر يك از اعضاء كه به هر دليل امكان حضور در جلسه مجمع عمومي را ندارند تقاضا مي‌شود فرم وكالتنامه زير را تنظيم و به يكي از اعضاء پيوسته كه در جلسه شركت خواهند نمود، تحويل نمايند.