یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

سیزدهمین شماره نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به صورت الكترونيكي روي سايت نشريه مهندسي سازه و ساخت قرار گرفت، لذا علاقمندان مي توانند جهت مشاهده نشريه بر روي لينك زير كليك نمايند
در اين شماره مي خوانيد:

 

 - سرمقاله مدير مسئول

- پایش سلامت سازه ای پل های فولادی بر اساس اطلاعات مودال شرایط بهره برداری به همراه ارزیابی عدم قطعیت

- بهبود عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا با بکارگیری المان شکل پذیر

- ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق

- شبیه‌سازی تأثیر مرزهای ناهمگن داخلی خطی و منحنی بر مسیر گسترش ترک در مود مرکب به کمک روش مجموعه تراز

- ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک)

- شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی

- تخمین پاسخ ستون های بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار به روش تک درجه آزادی معادل و مقایسه ی آن با روش اجزای محدود

- ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکتهای ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

- پهنه بندی لرزه ای شهر تهران بر اساس تحلیل خطر قطعی و شاخص های لرزه ای مناطق همجوار گسل

- ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی (معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله

- بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه

- مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا 

 

نمایش نشریه

 

aut96