یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

در تاریخ 21 و 22 دی ماه سال 1393 جناب دکتر هوائی ریاست محترم انجمن سازه ایران، بهمراه تنی چند از اعضای انجمن از دستاوردهای عمرانی شرکت های حاضر در نمایشگاه دیدار نمودند‌.
همزمان با برگزاری اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران، نمایشگاه جانبی مرتبط در حوزه ساخت‌وساز کشور و با حضور بیش از 1۰۰ سازمان، نهاد و بنگاه تولیدی- صنعتی دولتی و خصوصی و حضور ارزشمند واحدهای نمونه در حوزه ساخت ‌وساز ایران برگزار گردید‌.