سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری        رئیس کمیته تخصصی همایش ها