یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

از نویسندگان محترم مقالات ارسالی به دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران که مقاله شان پذیرفته شده است خواهشمند است هزینه ی ثبت نام مقالات خود را با توجه به تعداد مقالات واریز کرده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

مهلت نهایی ثبت نام مقالات روز دوشنبه 12 بهمن خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت عدم واریز وجه و ثبت نام، مقاله در کتابچه و سی دی همایش چاپ نخواهد شد و از این بابت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده دبیرخانه همایش نخواهد بود.